Kontaktujte nás:

Hlavní iniciátorky kampaně:

Monika Horáková (dotazy k prohlášení, kontakt pro média – mob. 737810593)
– zástupkyně vedoucí, akvizitérka – Knihovna PedF UK

Katka Nekolová (komunikace s odbory a profesními organizacemi)
– interkulturní knihovnictví, komunitní role knihoven a rekvalifikační kurzy – Národní knihovna ČR

Jana Grillová (kontakt pro knihovny, web)
– vedoucí Oddělení výpůjčních a referenčních služeb – Knihovna AV ČR

Obecný kontakt:
info@zaknihovny.cz