O nás

KDO JSME A CO CHCEME

Jsme aktivní nezávislá skupina knihovnic a knihovníků. Chceme zlepšit finanční podmínky v českých knihovnách a zvýšit prestiž naší práce. Pomáháme vládě a veřejnosti ocenit nepopiratelný dopad knihoven.

Pokud se k nám chcete přidat, napište nám na info@zaknihovny.cz. Každá, byť drobná pomoc, podpora i kritika jsou pro nás důležité. 
Konkrétně můžete třeba:
– pomoci s
grafikou, rozšířit naše kontakty do médií
– obohatit naši skupinu o knihovníky odjinud než z Prahy, z menších a specializovaných knihoven
– přinést pohled člověka pohybujícího se v jiném oboru
– sdílet své zkušenosti a znalosti z obdobných iniciativ napříč neziskovým sektorem, ze psaní projektů apod.

CO SE ZATÍM UDÁLO

Dne 31. ledna 2020 proběhl první z plánovaných kulatých stolů. Diskuze o budoucnosti knihoven se kromě nás zúčastnil ministr Zaorálek a zástupci MŠMT, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a z Knihovnického institutu NK ČR.

V návaznosti na říjnové setkání vyjádřil ministr Zaorálek přání setkat se 7. listopadu 2019 s dalšími knihovnicemi a knihovníky  v Brně. Neformální diskuze se zúčastnili zástupci různých typů knihoven a různých knihovnických profesí. Viz vánoční hromadná zpráva. Hlavním výstupem byla vize pořádání tzv. kulatých stolů. Hned v lednu jsme zváni na první pracovní setkání zaměřené na celoživotní vzdělávání.

V polovině října 2019 bylo pod prohlášením více než 3 080 podpisů.

Dne 8. října 2019 sme se setkali s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem a předali mu Prohlášení. Byl jím potěšen, vyjádřil knihovnám podporu a slíbil poukazovat na problematickou situaci v knihovnách při svých budoucích návštěvách v krajích a obcích. Více viz tisková zpráva a náš komentář.

Další tři měsíce jsme napjatě čekali na nového ministra kultury a sháněli další podporu.

V týdnu od 10. do 14. června 2019 jsme se zviditelňovali origami knížkami s vykřičníkem, poukazovali na nevyhovující podmínky, diskutovali a sháněli podporu napříč knihovnickou obcí. Informace o iniciativě jsme šířili na 10. Valné hromadě Sdružení knihovníků a informačních pracovníků v Obecním domě 13. června 2019. Na konci týdne bylo pod Prohlášením přes 1 200 podpisů pracovníků knihoven, studentů, pedagogů, seniorů, matek na mateřské atd.

Do konce května 2019 jsme měli hotové Prohlášení, ve kterém vysvětlujeme důležitost knihoven a upozorňujeme na špatné ohodnocení pracovníků.

Na jaře 2019 proběhlo několik setkání zájemců o problematiku, v dubnu se utváří akční skupina a iniciativa Za knihovny!

Monika Horáková a Katka Nekolová v listopadu 2018 uspořádaly seminář Jak zlepšit platové podmínky v knihovnách?, kterého se zúčastnilo na třicet lidí z oboru a odborových organizací.