Kontakty

info@zaknihovny.cz

Hlavní iniciátorky kampaně:

Monika Horáková (dotazy k prohlášení, kontakt pro média – mob. 737 810 593)
– zástupkyně vedoucí, akvizitérka – Knihovna PedF UK

Katka Nekolová (komunikace s odbory a profesními organizacemi)
– interkulturní knihovnictví, komunitní role knihoven a rekvalifikační kurzy – Národní knihovna ČR

Jana Grillová (web – obsah, design, Instagram)
– dříve vedoucí Oddělení výpůjčních a referenčních služeb – Knihovna AV ČR