PROHLÁŠENÍ

Vím o co jde a chci se rovnou podepsat. // Nemusíte být knihovnice, knihovník.

U PŘÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČÍ KNIHOVNICKÉHO ZÁKONA

My, níže podepsané knihovnice a knihovníci,

každý den zajišťujeme profesionální informační servis a zároveň usilujeme o to, aby informace byly dostupné všem bez rozdílu. To je při neustále se zvyšujícím se množství informací velkou výzvou. I proto se po celý profesní život věnujeme dalšímu sebevzdělávání.

Spravujeme miliony knih, časopisů a digitálních zdrojů. Podle výpočtů Městské knihovny v Praze ušetří 1 návštěva knihovny čtenáři více než 700 Kč např. za nákup drahých knih. V loňském roce si čtenáři vypůjčili knihy celkem 52 milionkrát!

Pořádáme vzdělávací a komunitně zaměřené aktivity. Mnohdy doplňujeme paletu sociálních služeb v daném místě. Podílíme se tak na společenské soudržnosti, což má mimo jiné příznivý dopad na veřejné rozpočty.

Jsme oporou české vědy, podílíme se na popularizaci a informačním vzdělávání.

Knihovny jsou nekomerční místa, kde se mažou rozdíly mezi lidmi.

Knihovnický zákon, který vešel v platnost přesně před 100 lety, stál u zrodu dodnes trvající tradice rozsáhlé sítě tisíců knihoven. Pokud máme udržet kvalitní služby, a to i se všemi vysokými nároky, které na knihovny klade současná doba, bez adekvátního finančního ohodnocení zaměstnanců knihoven se neobejdeme.

Je alarmující, že v roce 2016 nedosahovalo 93 % knihovnic a knihovníků na průměrný plat. Přitom skoro polovina z nás disponuje vysokoškolským vzděláním. Oceňujeme následné zvyšování tarifních platů, nicméně i to se dostalo jen k části knihovníků. Podle Knihovnického institutu Národní knihovny ČR je přibližně 70 % knihovnic a knihovníků z oblasti kultury zařazeno do 6. až 9. platové třídy. V 9. platové třídě je nástupní plat 17 600 Kč hrubého. Opravdu máme za odbornou a společensky prospěšnou práci dostávat plat, který je přibližně o 25 % nižší než celostátní průměr?

NE.

Obracíme se proto na své ZŘIZOVATELE:

Chcete mít kvalitní informace pro vzdělání (nejen) svých dětí? Podporujete pestrý komunitní život v místě bydliště? Rádi čtete a uvědomujete si, že knihovna vám a více než milionu dalších lidí šetří peníze za nákup drahých knih? Souhlasíte s potřebou kvalitního zázemí pro vědu a výzkum? Pak podpořte naše požadavky:

  • Prověřte, za jakou konkrétní odměnu se pracuje v knihovnách, které zřizujete.
    Je to podle vás adekvátní ohodnocení za službu, která posiluje jak čtenářskou a informační gramotnost, tak společenskou soudržnost?

    • Žádáme akademické senáty o projednání možností, jak adekvátně finančně ohodnotit práci ve vysokoškolských knihovnách.
    • Žádáme, aby tarifní platy zaměstnanců kulturních institucí byly navýšeny důstojným způsobem – stejně jako byly oprávněně navýšeny platy zaměstnanců v ostatních oborech veřejné služby a správy.
  • Zaměstnanci v kultuře, a tedy i knihovnice a knihovníci, stále zůstávají – přes veškeré sliby politických reprezentací – jedinou odbornou profesí zařazenou v nejnižší platové tabulce (a to i přesto, že je mezi nimi jeden z nejvyšších podílů středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí).
  • Žádáme vládu, aby novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě byla zrušena tabulka uvedená v Příloze č. 1 nařízení vlády a zaměstnanci podle ní odměňovaní byli převedeni do tabulky v Příloze č. 2.

Dokud budou existovat knihovnice a knihovníci, kteří se pohybují na hranici příjmové chudoby, nepřestaneme se ozývat.

Máme podporu Asociace spisovatelů.

Podpisy jsme začali sbírat ve čtvrtek 30. května 2019.
Dosáhli jsme mety 3 000 podpisů! Počet podepsaných stále roste.

TAKÉ SE CHCI PODEPSAT!

Rádi byste nás podpořili, ale nejste z oboru? Nevadí! Jsme moc rádi za každý podpis.
Pod prohlášení pak přidáme informaci, že máme podporu těch, kteří v našem konání vidí smysl.

Podepsáním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Licence Creative Commons